O NÁS 

Denným táborom sa venujeme od roku 2018. 
Za 3 roky 2018. 2019.2020 s nami strávilo leto celkovo 169 detí v roku 2018, a 189 detí v roku 2019, a v roku 2020 192 detí .
Práca s deťmi nás baví a je pre nás prioritou, aby sa deti u nás cítili dobre, trávili plnohodnotný čas, zažili veselé chvíle, trávili veľa času vonku v prírode, našli nových priateľov a v neposlednom rade, aby sa i zábavnou formou vzdelávali a naplnili sme tak i edukatívny rozmer.
Náš team tvoria animátori s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí sú síce pre deti autoritou, ale rovnako i priateľmi, parťákmi. 
Deti zapájame do procesu či už v edukatívnej oblasti, ale i napr i v príprave jedla, desiaty, či dotváraní programu. Učíme deti starať sa a ochraňovať mladších kamarátov. Vekové rozpätia preto zámerne výrazne neohraničujeme, sme presvedčení, že si môžu navzájom veľa dať ako malí tak i veľkí.
Pridajte sa k nám, a doprajte Vašim deťom leto plné zábavy.

Jednotlivé turnusy sú síce zamerané tematicky, ale snažíme sa aby boli turnusy zábavné a rôznorodé pre všetkých, v každom turnuse ideme na výlet mimo areál a trávime každý deň čas vonku. Tento rok sme sa rozhodli pre kvalitu a preto bude na každom turnuse kapacita obmezená len na 30 detí.

TEAM 

Manažér, prihlasovanie, Info, objednávky, fakturácia

KRISTÍNA RŮŽIČKOVÁ

tábory pod mojou taktovkou organizujem 3 roky, keďže na tábore mávam aj vlastné dieťa, viem, čo deti potrebujú a čo im chceme odovzdať. Program preto vyskladáme vždy tak, aby sa každé dieťa zabavilo a našlo aktivitu, v ktorej rozvíja svoj potenciál. Prioritou je pre nás veľa pohybu, výlety a pobyt v prírode, to je to čo deti v dnešnej digitálnej dobe najviac potrebujú,

Animátori 

MARTIN ZACHAR 
( študent VŠMU, režisér ochotnického divadla v Žabokrekoch, herec SND )

NINA BEŤÁKOVÁ 
študentka VŠ

BARBORA ŠIMOVÁ
študentka VŠ